อาหารเสริมโปรตีน

โปรตีนเป็นสารอาหารที่สำคัญ ทั้งผู้ชายและผู้หญิงจำเป็นต้องใช้มันเพื่อสุขภาพที่ดี แต่ผู้ชายและผู้หญิงมีร่างกายที่แตกต่างกันและความต้องการอาหารที่แตกต่างกัน ผู้หญิงมักจะใช้โปรตีนทดแทนสำหรับการสูญเสียน้ำหนักของผู้หญิง ในขณะที่ผู้ชายใช้โปรตีนจำนวนมากขึ้นกล้ามเนื้อ ขาดไม่ได้จำเป็นต้องเลือกให้ตรงตามความต้องการให้มากที่สุด

Protein supplement

one of the most important nutrients for our body is protein, both men and women have to obtain it for good health. But we all have dissimilar body structures and different dietary needs. Women often use protein as a replacement when reducing weight, while men usually use it more to increase their muscles. In any case, protein is indispensable for all of us and we have to choose well in order to match our body’s needs.