อาหารเสริมเกี่ยวกับ Energy Sport

อาหารเสริมนักกีฬานั้น ไม่ได้มีแต่ Energy Gel ด้วยรูปแบบใหม่ตอบรับการออกกำลังที่หลากหลาย ที่ช่วยในการเพิ่มพลัง ระยะสั้น เพิ่มพลังงาน ระยะยาว ค่อยๆปลดปล่อย ลดตะคริว ฟื้นฟูหลังออกกำลัง ป้องกันและลดการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ Boost ประสิทธิภาพการออกกำลัง ดื่มแทนน้ำ ขณะแข่ง ทดแทนเกลือแร่และพลังงานที่เสียไป ช่วยให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพิ่มการโฟกัสและสมาธิได้ดี สามารถนำไปใช้ได้ทันที

Energy Sport Supplement

supplements for athletes are not confined to only Energy Gels, this is the new form of energy supplement which corresponds to the variety of exercises. It helps to boost short-term power, increases long-term energy, relieves cramping after exercise, prevents and reduces muscle injuries as well as enhancing exercise performance. As a substitution of water, you can drink it while racing replacing minerals and reducing energy loss. Then you can work out more efficiently, have more focus and concentration. The best thing is it can be used whenever you want.