อาหารเสริมบำรุงตับ

ตับเป็นอวัยวะที่สำคัญมาก มีหน้าที่หลายอย่าง เช่น การสร้างน้ำดี ช่วยย่อยอาหารประเภทไขมัน เก็บสำรองอาหาร เป็นแหล่งสะสมวิตามินต่างๆ เช่น วิตามินเอ ดี และบี12 และยังทำหน้าที่ขจัดสารพิษที่ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด และยังสร้างสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด นอกจากนี้ยังทำหน้าที่กินและทำลายเชื้อโรค และเป็นแหล่งให้พลังงานความร้อนแก่ร่างกาย ตับทำหน้าที่สำคัญมากมายให้แก่ร่างกายเรา หากเซลล์ตับถูกทำลายหรือเสื่อมสภาพไป ก็จะมีผลเสียแก่สุขภาพของเรา เราจึงควรหมั่นดูแลสมรรถภาพของตับให้ดีอย่างสม่ำเสมอ

Dietary supplement to strengthen your liver

the liver is a highly significant organ of your body, it has numerous vital functions such as producing bile, digesting fat, stocking up nutrients and varieties of vitamins such as vitamin A, vitamin D, and vitamin B 12. Moreover, it also acts like a policeman always removing toxins that were absorbed into the bloodstream. The liver usually creates a blood clotting agent, eats and defeats germs, plus being the source of warmth to the body. From the fact that it plays a very important role in our body, if the liver’s cells are damaged or deteriorated it will significantly affect our health in a negative way. Thus, we should at all times take good care of the function of our liver.